Prosjektinformasjon (navn, referanse, person):

Beregningstype

Orientering
Beregningskriterium
Maks. overflatetemperatur [°C]:
Maks. tillatt varmetap [W/m]:
Spillfaktor energi (0-1):
Isolasjonsklasse (1-6):
Kledning (overflate isolasjon)
Dimensjoner
Rørmateriale: Diameter kanal [mm]: Høyde kanal/overflate [mm]: Bredde kanal [mm]:
Rørdimensjon: Lengde rør/kanal [m]: Overflateareal [m²]: Emissivitet uisolert:
Utvendig diameter [mm]: Godstykkelse [mm]:
Isolasjon lag 1
Isolasjonstykkelse [mm]:
Omgivelse
Omgivelsestemp. [°C]: Medietemperatur [°C]:
Vindhastighet [m/s]:
Isolasjonstykkelse [mm]:
Driftstid [h/år]:
Energipris pr kWh:
CO2-utslipp [g/kWh]:
Valuta:
Isolasjonstykkelse [mm]:
Tilleggsvarmetap for oppheng beregnet etter tabell A.1 i ISO 12241
Velg tilleggsutstyr:
Ekv. rørlengde [m]:
Antall enheter: