IsoDim hjelp for modulen Innvendig kondensering

Formål

Denne modulen er brukt for å finne den nødvendige isolasjonstykkelse for å unngå kondensering på innsiden av kanalvegg.

Kanaltype

Beregninger både for sirkulære og rektangulære kanaler kan utføres.

Orientering

Ved beregning av ytre varmeovergangstallet er retningen til rør/kanal nødvendig.

Dimensjoner

Bruk utvendig dimensjon av kanalen (uten isolering).

Medium

Tre parametere er nødvendig:

1.      Lufttemperaturen inne i kanalen.

2.      Luftstrømhastigheten i kanalen

3.      Den relative luftfuktigheten inne i kanalen

Kledning (overflate isolasjon)

Denne seksjonen setter emissivitet på den ytre overflate av det isolerte og uisolerte rør/kanal. Dropplisten inneholder typiske verdier for forskjellige materialer.

Omgivelser

Beskriver forholdene rundt og inne i rør/kanal. Omgivelsestemperatur og mediumtemperatur brukes i alle beregninger. For utendørsforhold må også vindhastigheten oppgis. I denne modulen bør forholdene settes for "worst case" (dvs. de forhold som mest sannsynlig vil forårsake innvendig kondens).

Uisolerte oppheng

Dette er en forenklet metode for å beregne det ekstra varmetapet på grunn av røroppheng. For installasjoner utendørs vil 25% varmetap bli lagt til det totale varmetapet og for innendørs installasjoner vil 15% bli lagt til. Med isolerte oppheng menes oppheng som ikke er i metallisk kontakt med røret samt at ingen metalldeler bryter gjennom isoleringen. Med isolerte oppheng får man ingen økt varmetap

Isolasjon

Velg et isolasjonsprodukt fra dropplisten og nødvendig tykkelse vil bli beregnet.

Resultater

Resultatene er vist i en tabell med to sett med verdier, en for den nødvendige beregnede isolasjonstykkelse for å unngå kondensering og en for det nærmeste standard tykkelse for det valgte isolasjonsprodukt.