IsoDim hjelp for modulen Økonomi

Formål

Denne modulen blir brukt til å sammenligne lønnsomheten av forskjellige isolasjonsvalg. Det årlige energitap og CO2-utslipp kan også sammenlignes.

Beregningstype

Du må velge en av seks kategorier. I rørene er mediet en type væske/gass mens det i kanaler alltid er luft.

Dimensjoner

For rørledninger må materiale velges i listen. Typiske dimensjoner/godstykkelse for valgt materiale kan finnes i dropplisten under, det er også mulig å legge inn egendefinerte dimensjoner og godstykkelse. Ved beregning bruk utvendig dimensjon av rør/kanal (uten isolering).

Kledning (overflate isolasjon)

Denne seksjonen setter emissivitet på den ytre overflate av det isolerte og uisolerte rør/kanal. Dropplisten inneholder typiske verdier for forskjellige materialer.

Orientering

Ved beregning av ytre varmeovergangstallet er retningen til rør/kanal nødvendig.

Omgivelser

Beskriver forholdene rundt og inne i rør/kanal. Omgivelsestemperatur og mediumtemperatur brukes i alle beregninger. For utendørsforhold må også vindhastigheten oppgis. For kanaler er luftstrømmen også nødvendig. Normalt gjennomsnittlig (årlig) verdier bør brukes i denne modulen for å gi en korrekt beregning av det årlige energiforbruket.

Isolasjonsalternativer

De ulike isolasjonsalternativer legges til i denne listen. Først må du legge inn data for en isolasjon og trykk "Ny isolasjon". Hvis du ønsker å endre dataene for ett alternativ, velger du den i listen, endrer data og trykker deretter på "Oppdater isolasjon". Hvis du vil slette, velger du bare et produkt i listen, og trykker "Slett isolasjon".

Økonomisk data

Syv økonomiske parametere er nødvendig for å utføre beregningene:

1.     Energikostnad pr kWh: kostnadene for oppvarming av mediet, kan være en blanding av elektrisitet, olje, gass eller annet. Effektiviteten av ovnen bør inkluderes i beregningen av prisen (eksempel: Hvis varmeapparatets virkningsgrad er 80 % og prisen på energi levert til varmeapparatet er 0,15 kr/kWh, den effektive energiprisen er 0,15/0,8 = 0,1875 kr/kWh).

2.   CO2-utslipp: Utslipp i gram pr kWh. Effektiviteten av varmekilden bør også inkluderes i denne verdien (se energikostnad).

3.   Energi inflasjon: Et anslag på hvor mye energiprisene vil øke i løpet av avskrivningstiden.

4.   Driftstid: Hvis systemet ikke kjører hele året bør denne verdien gjenspeile dette.
8760 timer tilsvarer 12 måneders kontinuerlig drift (5840 t = 8 måneder).

5.   Avskrivningstid: Kan være rent økonomisk (investering innenfor en tidsramme) eller reflektere levetiden på installasjonen.

6.   Realrente: Normalt renten brukt til investeringer. Kan beregnes basert på generell inflasjon og bankrenter (både utlån og innskudd).

7.   Valuta: Valuta som skal brukes for beregningene. Vær oppmerksom på at valuta bare endrer teksten i de beregnede resultatene og ikke tallet (det er ingen automatisk konvertering mellom valutaer).

Isolasjon

I tillegg til valg av isolasjonsprodukt, tykkelse og kledning skal den totale kostnaden av det isolerte røret/kanalen legges inn. Denne kostnaden skal i tillegg til materialkostnaden også inneholde arbeidskostnader for montering av isolasjonen.

Resultater

Det er to tabeller som viser de beregnede resultatene. Den første linjen i begge tabellene er alltid resultatene for uisolert rør/kanal. Produktet som er merket med gul bakgrunn er den med lavest totale årlige kostnader, men er ikke nødvendigvis det alternativet med lavest varmetap eller CO2-utslipp.