IsoDim hjelp for modulen frostbeskyttelse/temperaturøkning

Formål

Denne modulen er for stillestående vann i rørledning. Risikoen for at vannet fryser i rørledningen kan beregnes. I tillegg kan temperaturøkningen ved dimensjonerende sommerforhold beregnes. Her brukes Svenske byggeregler (BBR) som sier at vanntemperaturen ikke skal være høyere enn 24 °C etter 8 timer.

Orientering

Ved beregning av ytre varmeovergangstallet er retningen til rør/kanal nødvendig.

Type beregning

En av de to alternative beregningene må velges. Når du endrer valget endres verdien for starttemperatur.

Medium

Starttemperaturen på vannet i røret skal oppgis. I tillegg er den tillatte grad for frysing av vannet nødvendig for beregning av frostbeskyttelse.

Dimensjoner

Rørmateriale velges i listen. Typiske dimensjoner/godstykkelse for valgt materiale kan finnes i dropplisten under, det er også mulig å legge inn egendefinerte dimensjoner og godstykkelse. Bruk utvendig dimensjon av rør/kanal (uten isolering).

Kledning (overflate isolasjon)

Denne seksjonen setter emissivitet på den ytre overflate av det isolerte og uisolerte rør/kanal. Dropplisten inneholder typiske verdier for forskjellige materialer.

Omgivelser

Beskriver forholdene rundt røret. Omgivelsestemperatur blir brukt i alle beregninger. For utendørsforhold må også vindhastigheten oppgis.  Disse verdiene er normalt "worst case" under vinterforhold.

Isolasjon

Velg et isolasjonsprodukt fra dropplisten. Et av standard tykkelser for produktet kan deretter velges i dropplista nedenfor, eller du kan velge å angi en brukerdefinert tykkelse.

Resultater

Resultatene er vist i en tabell. Ved beregning av frostbeskyttelse vises tiden det tar før vannet begynner å fryse (avkjølingstid) og deretter tiden til den oppgitte frysningsgraden er nådd. Ved beregning av temperaturøkning vises vanntemperaturen etter 8 timer. Hvis denne er over 24 °C vises også en advarsel.