IsoDim hjelp for modulen Tanktemperatur

Formål

Denne modulen blir brukt til å beregne temperaturøkning/reduksjon i lagertanker i løpet av en gitt tid.

Velg type tank

Du må velge én av tre grunnleggende former for tanken.

Beregningskriterium

To forskjellige beregninger kan utføres:

1.      Temperaturendring i løpet av en gitt lagringsperioden

2.      Tiden inntil innholdet har nådd en gitt temperatur.

I tillegg må den første mediumtemperaturen (ved starten av lagringsperiode) oppgis.

Dimensjoner

Innvendig mål av tanken bør gis (for å få det riktige mediumvolumet).

Medium

For rør er tre verdier for mediet nødvendig: Tetthet, varmekapasitet og frysepunktet. Dropplisten inneholder egenskaper for et utvalg av væsker.

Omgivelser

Beskriver forholdene rundt tanken. Omgivelsestemperatur og vindhastighet (for utendørs installasjoner) må oppgis . Gjennomsnittlige verdier for lagringstiden skal benyttes.

Isolasjon

Velg et isolasjonsprodukt fra dropplisten. Et av standard tykkelser for produktet kan deretter velges i dropplista nedenfor, eller du kan velge å angi en brukerdefinert tykkelse.

Kledning (overflate isolasjon)

Denne seksjonen setter emissivitet på den ytre overflate av tanken. Dropplisten inneholder typiske verdier for forskjellige materialer.

Resultater

Det er en tabell som viser de beregnede resultatene. Når lagringsperioden er gitt (kriteriet 1) vil et diagram vise utviklingen/endringen av medietemperaturen i løpet av lagringsperioden.