IsoDim hjelp for modulen Utvendig kondensering

Formål

Denne modulen er brukt for å finne den nødvendige isolasjonstykkelse for å unngå kondensering på den ytre overflaten.

Beregningstype

Du må velge en av seks kategorier. I rørene er mediet en type væske/gass mens det i kanaler alltid er luft.

Orientering

Ved beregning av ytre varmeovergangstallet er retningen til rør/kanal nødvendig.

Kledning (overflate isolasjon)

Denne seksjonen setter emissivitet på den ytre overflate av det isolerte og uisolerte rør/kanal. Dropplisten inneholder typiske verdier for forskjellige materialer.

Dimensjoner

For rørledninger må materiale velges i listen. Typiske dimensjoner/godstykkelse for valgt materiale kan finnes i dropplisten under, det er også mulig å legge inn egendefinerte dimensjoner og godstykkelse. Bruk utvendig dimensjon av rør/kanal (uten isolering).

Omgivelser

Beskriver forholdene rundt og inne i rør/kanal. Omgivelsestemperatur og mediumtemperatur brukes i alle beregninger. For utendørsforhold må også vindhastigheten oppgis. I denne modulen bør forholdene settes for "worst case" (dvs. de forhold som mest sannsynlig vil forårsake utvendig kondens).

Isolasjon

Velg et isolasjonsprodukt fra dropplisten (den nødvendige tykkelse vil bli beregnet). Det anbefales å benytte cellegummi isolasjon da denne er diffusjonstett i hele sin tykkelse.

Resultater

Resultatene er vist i en tabell med to sett med verdier, en for den nødvendige beregnede isolasjonstykkelse for å unngå kondensering og en for det nærmeste standard tykkelse for det valgte isolasjonsprodukt.