IsoDim hjelp modul for Strømmende medier

Formål

Denne modulen er brukt for å se temperaturøkning/reduksjon i flere koblede deler av rør eller kanaler.

Beregningstype

Du må velge en av fire forskjellige typer rør/kanal. I rørene er mediet en type av væske/gass mens det i kanaler alltid er luft.

Beregne energiforbruk

Årlig energiforbruk på grunn av varmetap vil bli beregnet i alle seksjoner. Tre parametere er nødvendig for å utføre beregningene:

1.      Driftstid: Hvis systemet ikke kjører hele året bør denne verdien gjenspeile dette.

2.     Energikostnad pr kWh: kostnadene for oppvarming av mediet, kan være en blanding av elektrisitet, olje, gass eller annet. Effektiviteten av ovnen bør inkluderes i beregningen av prisen (eksempel: Hvis varmeapparatets virkningsgrad er 80 % og prisen på energi levert til varmeapparatet er 0,15 kr/kWh, den effektive energiprisen er 0,15/0,8 = 0,1875 kr/kWh).

3.     Valuta: Valuta som skal brukes for beregningene. Vær oppmerksom på at valuta bare endrer teksten i de beregnede resultatene og ikke tallet (det er ingen automatisk konvertering mellom valutaer).

Medium

For rør er tre verdier for mediet nødvendig: Tetthet, varmekapasitet og frysepunktet. Dropplisten inneholder egenskaper for et utvalg av væsker. I tillegg til valg av mediet skal også temperatur ved innløpet til det første segmentet angis her.

Rør/kanalsegment

For å legge til et segment i listen må du først sette inngangsdata for avsnittet nedenfor og trykke deretter på "Nytt segment". For å endre data for en eksisterende del/segment må du først velge delen/segmentet på listen, gjøre endringene nedenfor og trykk deretter på "Oppdater segment". For å slette en del å merke det og trykke "Slett seksjon ".

Beskrivelse av segmentet

Beskrivelse/navn på segmentet er nødvendig og vil bli vist i listen over

Dimensjoner

For rørledninger må materiale velges i listen. Typiske dimensjoner/godstykkelse for valgt materiale kan finnes i dropplisten under, det er også mulig å legge inn egendefinerte dimensjoner og godstykkelse. Bruk utvendig dimensjon av røret / kanalen (uten isolering).

Orientering

Ved beregning av ytre varmeovergangstallet er retningen til rør/kanal nødvendig.

Isolasjon

Inntil to lag isolasjon kan legges på hvert segment. Velg et isolasjonsprodukt fra dropplisten. En av de vanlige tykkelser for produktet kan deretter velges i dropplisten nedenfor, eller du kan velge å angi en brukerdefinert tykkelse.

Utvendig overflatebekledning

Denne seksjonen setter emissivitet på den ytre overflate av det isolerte og uisolerte røret/kanalen. Dropplisten inneholder typiske verdier for forskjellige materialer. For uisolerte segmenter beregnes varmetapet kun ut fra varmeovergangstallet (det sees bort fra varmemotstanden i rør/kanalen). For rør/kanaler i metall gir dette vanligvis gode resultater, men for plastrør kan beregnet varmetap bli for stort.

Uisolerte oppheng

Dette er en forenklet metode for å beregne det ekstra varmetapet på grunn av røroppheng. For installasjoner utendørs vil 25% varmetap bli lagt til det totale varmetapet og for innendørs installasjoner vil 15% bli lagt til. Med isolerte oppheng menes oppheng som ikke er i metallisk kontakt med røret samt at ingen metalldeler bryter gjennom isoleringen. Med isolerte oppheng får man ingen økt varmetap

Omgivelser

Beskriver forholdene rundt og inne i rør/kanal/overflate. Omgivelsestemperatur, mediumtemperatur og strømning brukes i alle beregninger. For utendørsforhold må også vindhastigheten oppgis. Hvis du ønsker å beregne årlige energi forbruk bør gjennomsnitts (årlige) verdier benyttes.

Ventiler, rørdeler og flenser

Her er det mulig å legge til utstyr festet til røret som øker det totale varmetap. Varmetapet er beregnet som ekstra ekvivalent uisolert rørlengde. Liste inneholder også noen forhåndsdefinerte typer.

Resultater

Det er to tabeller som viser de beregnede resultatene. Den første viser data for hvert segment og den andre er en oppsummering av alle segmentene.