IsoDim hjelp for modulen Lyddemping

Formål

Denne modulen blir brukt til å estimere effekten av lydfeller i ventilasjonskanaler.

Type isolert lydfelle

Det er fire forskjellige type lydfeller. I horisontalt og vertikalt isolert lydfelle er to av de fire flatene/veggene i den rektangulære kanalen isolert.

Kanaldimensjoner

Bruk utvendig dimensjon av kanalen (uten isolering).

Isolasjonsprodukt

Listen inneholder kun produkt for isolering av rektangulær kanal. Det er også mulig å legge inn data for egendefinert lyddempingsmateriale. Absorpsjonsfaktorer for seks frekvenser må da legges inn.

Gyldighet

Beregningsmetoden som brukes har noen begrensninger. For å være gyldig seks vilkår være oppfylt.

Resultater

Resultatene er vist i en graf og en tabell. Begge viser den lyddemping (demping) i dB/m for seks ulike frekvenser [125 – 4000 Hz].